Hovedsiden
  Kort om oss
  Våre tjenester
  Kontakt oss

Våre tjenester

Kontor- og sekretærtjenester tilbyr et bredt spekter av tjenester.
Disse kan stikkordsmessig oppsummeres slik:

 • Fakturering
 • Purre- og inkassorutiner
 • Klargjøring av postforsendelse - fakturering, utskrift av blankett for postoppkrav - pakking for postoppkrav eller utsendelse av vanlige brev. Alle oppgaver leveres postvesenet for utsendelse.
 • Bankbetalingsrutiner
 • Lønn
 • Regnskap - bilagsregistrering
 • Budsjettering
 • Årsoppgjør
 • Selvangivelser
 • Rådgivning
 • Nyetableringer
 • Søknader - husleieavtaler og andre typer kontrakter
 • Styrearbeid
 • Gårdsoverdragelse - Landbruk

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om våre tjenestr, referanser eller et tilbud.